Уже другий рік поспіль держава забезпечує стовідсоткове фінансування медичної допомоги дітям із порушеннями слуху методом кохлеарної імплантації. Вчасне слухопротезування дитини забезпечує нормальний розвиток слуху та мовлення. Дитина не відчуває фізичних чи соціальних обмежень. Натомість країна отримує працездатного громадянина, який надалі своїми податками віддячує їй за допомогу. І навпаки, зволікання в цьому випадку збільшує інвалідизацію, створює передумови у затримці психологічного та слухомовленнєвого розвитку дитини. Без вчасної операції людина втрачає соціальну самодостатність і стає залежною від державних виплат.

Надзвичайно вчасно діагностувати проблему. Сучасні технології дозволяють зробити скринінг слуху навіть у немовлят. Адже раннє оперативне втручання дозволить дитині швидше адаптуватись у соціумі.

Однак і чимало дорослих потребують уваги держави. У наступному році також передбачені кошти на забезпечення слухопротезування, щоб продовжувати стовідсотково забезпечувати потребу в такій допомозі не лише дітей, а й дорослих.

З метою забезпечення надання пацієнтам безкоштовних високоспеціалізованих медичних послуг, за які сплачує держава, без доплат з кишені пацієнта, та скорочення тіньових платежів у наступному році заплановано переведення Інституту на новий механізм фінансового забезпечення надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги (від утримання установи до оплати за послугу).

Наразі в Інституті отоларингології є достатня кількість медичного обладнання, але заплановано його поповнення і в наступному році для надання допомоги всім, хто потребує такої допомоги.

У 2020 році процес слухопротезування дорослих розпочато. І зупинятись на цьому не збираємось.